Børnehuset Søndersø

Kalender

Velkommen til Børnehuset Søndersø - Et børnehus med liv og læring og fællesskab i dejlige omgivelser. Børnehuset Søndersø er en integreret institution - her er vores tilsynsrapport.

LÆREPLANEN I BØRNEHUSET SØNDERSØ
Læreplanen består af 3 dele:

-den almen pædagogiske
-den særlige pædagogiske indsats
-plan for overgange

Hverdagslivstemaer
I Børnehuset Søndersø forstår vi børns læring som en proces der foregår overalt i hverdagslivet.
I hverdagslivets temaer ser vi på læring i tre læringsrum:
-aktiviteter, som er planlagt af personalet
-rutiner, som udgør den daglige struktur og gentagelserne
-børnekulturen, hvor børnenes egne aktiviteter er i fokus
Hvert år udvælges et eller flere nye temaer i læreplanerne.

Tidlig opsporing

I Furesø kommune er vi optaget af, at alle børn trives og udvikler sig. Derfor laver vi trivselsvurderinger af alle børn 2 gange om året.

Se mere her


Den særlige indsats
Mange børn har i kortere eller længere perioder behov for en særlig opmærksomhed fra personalets side. De voksne der er tæt på barnet drøfter løbende det enkelte barns trivsel og i dialog med forældrene ser de på, hvornår der er behov for en fokuseret indsats i form af en afdækning af problemerne, eller en særlig indsats hvor flere samarbejdspartnere kan inddrages som for eksempel talepædagog, psykolog eller fysioterapeut.

Når et barn har brug for en særlig indsats skal der udarbejdes en individuel pædagogisk læreplan . Til dette arbejde benyttes en skabelon som som tager udgangspunkt i Pædagogiske Arbejdsprocesser i Furesø (PAF).

Plan for overgange
En vigtig del af det pædagogiske arbejde er at skabe gode overgange i børnenes liv: En god start i vuggestue og børnehave, overgangen til fritidsordning og skole er fundamentet for et godt hverdagsliv. At blive set, hørt og anerkendt og have tydelige forventninger til hinanden er nogle af de vigtige elementer.
Vi arbejder med overgange fra hjem til vuggestue - fra vuggestue til børnehave - fra børnehave til FFO og skole.

OMRÅDEINSTITUTIONENS LÆRINGSFORSTÅELSE
 

HER KAN DU LÆSE OM VORES ARBEJDE MED DE 6 LÆREPLANER

Sprog og sociale kompetencer, Efterår 2016

Natur og Naturfænomener, personlige kompetencer, Forår 2016

Børnemiljøvurdering Efterår 2015

Sprog, Natur og Naturfænomener Forår 2015


Digital dannelse
Læs her om de milepæle for digital dannelse vi arbejder med i Børnehuset Søndersø.

Milepæle for digital dannelse